E-bøker i bibliotek

I januar 2018 åpner Bokbasens nye plattform for e-bøker i bibliotek. Alle bibliotek kan benytte Bokbasen Bibliotek for kjøp og administrasjon av utlånslisenser.

Bokbasens nye plattform for e-bøker i bibliotek støtter den nye lisensmodellen for e-bokutlån som anbefales av Nasjonalbiblioteket. Den nye modellen vil tre i kraft fra 1. januar 2018 og alle bibliotek kan benytte Bokbasens plattform for kjøp og administrasjon av de nye lisensene.

Vår nye biblioteksplattform har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll og oppfølging enkelt og effektivt for folkebibliotek og innkjøpskonsortier. Alle lisenser dere allerede har kjøpt, samt lisenser mottatt fra Kulturrådets innkjøpsordning vil lastes over på den nye plattformen slik at ingenting går tapt for biblioteket. Løsningen er også integrert med eBokBib på en slik måte at overgangen til ny modell ikke vil merkes for lånerne på annen måte enn at utvalget i app’en blir mye større.

Bruk av Bokbasen Bibliotek er gratis for biblioteket, det eneste dere må gjøre er å registrere dere som brukere av tjenesten i løpet av fjerde kvartal 2017.

Les mer om Bokbasen Bibliotek her