Registrere metadata om bøker

En forutsetning for at nettopp din bok skal selge, er at den er lett tilgjengelig i markedet. For å få til det er det avgjørende at det finnes tilgjengelig informasjon om boken, hvem som har utgitt den og hvordan man får tak i den. Dette kan Bokbasen hjelpe deg med.

Hvorfor bør jeg registrere meg som utgiver hos Bokbasen?

  • Informasjon om forlaget og forlagets bøker blir tilgjengelig i Mentor. Mentor er bokhandelens mest brukte søkeverktøy med mellom 30.000 og 50.000 søk i døgnet. Når en kunde spør etter boken din eller bøker om det emnet din bok omhandler, er det lett for bokhandelen å finne og bestille den i Mentor.
  • Informasjon om forlagets bøker leveres til landets nettbokhandler slik at de lett kan finnes og bestilles. Bokbasen sender daglig oppdaterte bokdata til nettbokhandelene.

Bokbasen registrerer omfattende informasjon om hver bok. Arbeidet utføres av bibliotekarer etter bibliografiske regler for katalogisering og vi har strenge regler for kvalitetssikring av informasjonen; det er svært viktig med korrekte data for å sikre god gjenfinning.

I basen kan også e-bøker, lydbøker, musikk, dvd, spill og tilleggsprodukter til en bokutgivelse registreres.

Hvordan registrerer jeg meg som utgiver hos Bokbasen?

  • Avtaleinngåelse: Før bøker kan registreres, må forlaget inngå en utgiveravtale med Bokbasen. Hvis du ønsker å få tilsendt en slik avtale, sender du en e-post til post@bokbasen.no hvor du oppgir organisasjonsnummer og utgivernavn.
  • Registrering av titler: Registrering av titler gjøres etter at forlaget er registrert. Måten dette gjøres på avhenger av forlagets distribusjonsløsning. Alle titler som registreres må ha et ISBN eller EAN

Hvordan kan jeg distribuere bøkene mine?

For distribusjon av papirbøker har du to muligheter:

  • Tegne avtale med Bokbasen om videreformidling av ordre: Med denne løsningen er forlagets titler bestillbare gjennom Mentor, i nettbutikk og gjennom bokhandelens egne bestillingssystemer. Ordre blir videreformidlet fra bokhandel via Bokbasen til forlagets e-postadresse. Det er forlaget selv som distribuerer bøkene og fakturer bokhandelen for kjøpet.
  • Tegne avtale med en distribusjonssentral: Med denne løsningen vil forlagets titler være bestillbare gjennom Mentor, i nettbutikk og gjennom bokhandelens egne bestillingssystemer. Forlagssentralen og Sentraldistribusjon er de to største distribusjonssentralene.

For distribusjon av e-bøker og nedlastbare lydbøker tilbyr Bokbasen følgende:

  • Tegne avtale med Bokbasen om distribusjon av e-bøker/lydbøker: Med denne løsningen vil forlagets e-bøker/lydbøker være tilgjengelige for salg til sluttkunde hos tilknyttede nettforhandlere. Bokbasen rapporterer salg til forlaget som selv står for fakturering av nettforhandlerne.

Prisoversikt finner du her