Metadatafil

Vi tilbyr oppdaterte metadata om alle artikler som er registrert i Den norske Bokdatabasen. Abonnenter henter sanntid metadata i filformatet Onix3 via API for bruk i sin nettbutikk. 

Normalt vil Bokbasen sørge for løpende oppdatering av metadata etter mottak av informasjon fra utgiver.