Hopp til hovedinnhold

Slik registrerer du en bok i Mentor

1

Logg først på Mentor

Skal du registrere en ny bok må du først logge inn på Mentor via www.boknett.no med ditt brukernavn (6-sifret som starter på 9) og passordet du har mottatt fra oss.

Merk at det kun er utgivere som distribuerer bøkene selv (Egen) som skal melde opp disse via Mentor. For utgivere som bruker en distribusjonssentral (FS eller SD) så vil informasjon om boken overføres til oss fra distributøren og dere skal bare fylle på med forlagets omtale, forsidebilde og thema-koder i Mentor).

For en mer detaljert veiledning med illustrasjoner. Se hjelpesidene til Mentor.

2

Registrer informasjon om utgivelsen

Når du har logget inn i Mentor finner du skjemaet som skal fylles ut ved å trykke på "+ Legg til artikkel". Skjemaet består av 8 bolker som vises i en oversikt øverst, og disse vil rulles ut etter hvert som du fyller inn informasjon i de ulike felterne.

Artikkelregistreringsskjema i Mentor
Artikkelregistreringsskjema i Mentor

Når en bolk er ferdig utfylt går man videre ved å klikke på Fortsett.

Mangelfullt utfylte felt markeres med rødt og må fylles ut før man får gå videre til neste bolk.

3

Forlagsinformasjon

Forlagsinformasjon er grunnleggende informasjon om utgivelsen, distribusjon av boken og om utgiver.

4

Tittel

Det må som et minimum legges inn Hovedtittel i denne bolken. Pluss-tegnet ved et felt betyr at feltet kan gjentas. Nytt felt framkommer ved klikk på pluss.

5

Forfatter/rolle

Er forfatteren registrert i systemet fra før vil du få opp forslag mens du skriver. Her skal du fylle inn alle relevante bidragsytere og gi dem korrekt rolle. Klikk på pluss-tegnet for å få flere felter. Eksempler på roller forfatter, oversetter, redaktør, illustratør og oppleser.

Du kan også klikke på pluss-tegnet "Vis forfatterbiografi" for å få opp felter for å gi tilleggsinformasjon om forfatteren.

6

Utgaveopplysninger

Er det første gang boka utgis er utgavenummeret alltid 1, er det en ny revidert utgave skal den ha utgavenummer 2 eller høyere, Opplag er opptrykk av identisk bok. Opplagsår er det året gjeldende opplag ble trykket og nummer er hvilket nummer i rekken av opplag.

Originalspråk fylles kun ut for bøker som er oversatt til norsk eller et annet språk.

I denne bolken får du tilleggsfelter hvis du registrerer en e-bok eller lydbok, et digitalt læremiddel eller en skolebok.

7

Thema

Thema er en internasjonal standard for å kategorisere bøker. Du haker av for inntil tre Themakoder ved å klikke i firkanten til venstre. Velg de kodene som passer best for å beskrive boka du registrerer.

8

Salgsopplysninger

Pris: De fleste bøker har fritak for mva i siste salgsledd. Dette skal angis med Mva-pliktig NEI. Pris uten mva regnes ut automatisk. Les mer om merverdiavgift og bøker her.

Hvis pris er angitt som null og boka skal være gratis dette bekreftes med JA. En bok kan ligge midlertidig uten pris før den er kommet i salg. Da angis Nei.

Status: Forlag med egen distribusjon må oppgi statusmelding både som forlag og distributør.

I denne bolken får du også tilleggsfelter hvis du registrerer en e-bok eller lydbok (elektronisk format).

9

Omslagsbilde og forlagets omtale

Omslagsbilde: Last opp et bilde av forsiden av boka i jpg-format med RGB-farger (CMYK-farger vil gi feilmelding). Bildet bør ha høy kvalitet og være relativt stort. Klikk på spørsmålstegnet ved feltet for detaljer. Ønsker du å bytte et bilde gjøres det enkelt ved å sende inn et nytt på samme måte.

Forlagets omtale: Lim inn teksten uten formatering eller skriv direkte inn. Teksten kan ikke overstige 1000 tegn. Du kan redigeres eller bytte ut teksten senere også.

Både omslagsbilde og omtale kan også legges til senere.

Lydklipp: For lydbøker kan man legge til en liten smakebit av boka i MP3-format på ca 2 minutter.

10

Markedsføring

Legg til salgsfremmende informasjon om boka, serien eller forfatteren som Bla-i-boka (f.eks Issuu), videoer eller nettsteder. Legg kun til informasjon som gir merverdi ut over det som finnes i Mentor. Det er viktig å være så presis som mulig i angivelse av type informasjon.

Du kan også legge til anmeldelser fra nettaviser eller sitater. Det er også her viktig å være så presis som mulig i angivelse av kilder og type informasjon. På sitat legges kilden til slutt i samme felt som sitatet.

Dersom du ønsker å legge inn flere enn ett nettsted kan du bruke plusstegnet til høyre for feltene for å få nye felter.

11

Send inn registreringen

Når skjemaet er ferdig utfyllt klikker du på Lagre. Oppføringen vil være synlig i Mentor i løpet av et minutt eller to. Omslagsbildet kan ta inntil 30 minutter.


Etter første gangs registrering kan man fylle på med mer informasjon eller endre f.eks status, pris, omtale og bilde.