Hopp til hovedinnhold

Glad for avklaring

23. november 2023

Bokbasen AS har i dag mottatt vedtak fra Konkurranseklagenemda om at overtredelsesgebyret fra Konkurransetilsynet oppheves.

23. november 2023. Pressemelding fra Bokbasen AS

Bokbasen AS har i dag mottatt vedtak fra Konkurranseklagenemda om at overtredelsesgebyret fra Konkurransetilsynet oppheves.

Konkurransetilsynet mente fire norske forlag ulovlig hadde utvekslet fremtidige priser og annen konkurransesensitiv informasjon via abonnementet Mentor Forlag som har gitt tilgang til Bokbasens bokdatabase – Den norske bokdatabasen

Konkurransetilsynet ila Bokbasen og de 4 forlagene et gebyr på til sammen 545 millioner kroner, det er nå opphevet.

På vegne av alle dedikerte ansatte i Bokbasen og alle rundt i forlagene som har hatt denne saken hengende over seg, er jeg utrolig lettet, sier administrerende direktør i Bokbasen, Tone Løyland.

Lik praksis i andre land

Bokbasens bokdatabase er den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge og benyttes blant annet av forlag, bokhandlere, strømmetjenester, skoler og bibliotek. Informasjonen gjøres tilgjengelig for alle, herunder gjennom nettbokhandlenes nettbutikker og er derfor offentlig tilgjengelig.

Under Konkurranseklagenemdas behandling av saken, kom det frem at flere andre land som det er naturlig å sammenligne seg med, har tilsvarende databaser med samme informasjon, og som forlag på linje med andre aktører har tilgang til.

– Vi stilte oss uforstående til anklagene og gebyret fra Konkurransetilsynet. Det som er en vanlig praksis i andre land, ble av Konkurransetilsynet sett på som brudd på konkurranselovgivningen. Nå er vi veldig glade for at beskyldningene er tilbakevist av konkurranseklagenemda, sier Tone Løyland.

Hun legger til at formålet med databasen aldri har vært å begrense konkurransen i markedet. Tvert om, så bidrar Bokbasen til å styrke konkurransen og mangfoldet ved å gjøre det mulig for norske bokkjøpere å få tilgang til hele den norske katalogen.

Fem års behandlingstid

Det var tilbake i januar 2018 at Konkurransetilsynet gjennomførte en aksjon der de tok beslag i dokumenter og filer i Bokbasens lokaler. Deretter gikk det hele fire år, før Konkurransetilsynet i 2022 fattet vedtak om et overtredelsesgebyr på 4,1 millioner kroner. Konkurranseklagenemndas vedtak kom ett år etter dette.

Saken startet flere år før jeg ble ansatt og det har vært en stor påkjenning for hele vår organisasjon å ha denne saken hengende over oss i så lang tid,sier Tone Løyland, administrerende direktør i Bokbasen.

Bokdatabasen bidrar til at alle forlag og bokhandlere får tilgang til oppdatert informasjon om alle tilgjengelige utgivelser. Uten bokdatabasen ville det vært vanskelig for små forlag og bokhandlere å etablere seg og drive virksomhet. Norge har til å være et lite språkområde, et usedvanlig stort antall forlag.

Les nyhetssak hos:

E24: Landets fire største forlag ble hørt: Slipper å betale 545 millioner i gebyr
Bok365: Konkurransetilsynets rekordgebyrer avvist!
Dagens næringsliv: Konkurranseklagenemnda skroter gigantgebyr til forlagene: – Ytterst pinlig