Hopp til hovedinnhold

Hva handler boka om?

18. april 2023

Bruk av emnekategorier og kvalifikatorer gir muligheter for presise beskrivelser av bokas innhold. Kombinerer man flere kategorier, åpner man opp for enda flere og bedre beskrivelser!

lego green bricks

Thema er et internasjonalt system for emnekategorier som brukes for å beskrive bøkers innhold.

Hver Thema-kategori representerer et klart definert konsept, og kan brukes til å klassifisere en utgivelse.

For mange utgivelser er det nødvendig å angi flere kategorier for å beskrive innholdet korrekt, presist og for å sikre gjenfinning når man søker.

Thema legger til rette for at man kan kombinere flere emnekategorier, samt å kombinere emnekategorier med kvalifikatorer.

Dersom du skal angi emnekategorier for boka 1814 av Karsten Alnæs, vil du ved å bruke tre koder få en presis beskrivelse av bokas innhold.

Forsidebilde til boka 1814 av Karsten Alnæs

NHD Europeisk historie

1DNN Norge

3MNB 1800:1850

Ved å kombinere disse tre Thema-kategoriene sier vi at denne boka handler om norsk historie mellom 1800 og 1850.

Dersom boka i tillegg hadde handlet om kvinner i Norge i samme tidsperiode, ville man i tillegg lagt til kategoriene:

NHTB Sosial- og kulturhistorie

JBSF1: Kvinner og jenter

Kategoriene A* - W* kan alltid kombineres med kvalifikatorer 1* - 6*.

Den viktigste emnekategorien settes alltid først!

F*-koder for skjønnlitteratur for voksne kan også kombineres med kodene A* - W* der det er hensiktsmessig, men F*-koden angis alltid først. Å kombinere koder på denne måten gjør at man kan angi flere sjangere uten å måtte legge til egen koder i Thema-hierarkiet for alle sammen, og gjør det enklere å sikre at utgivelsen finnes igjen ved søk.

En roman som Arild Stavrums Siste mann på rygg vil beskrives med emnekategorier for moderne litteratur og sport, i kombinasjon med en kode for bryting, hentet fra S*.

FBA Moderne litteratur

FG Skjønnlitteratur med sportslig innhold

SRC Bryting

Forsidebilde av Siste mann på rygg av Arild Stavrum

Barne- og ungdomsbøker kan på samme måte beskrives ved å kombinere emnekategorier fra YF* eller YBC* for skjønnlitteratur med koder fra YN* og YX*. Kvalifikatorene 1* - 6* kan også brukes på disse utgivelsens.

Å kombinere kategorier på denne måten kan være svært nyttig og hensiktsmessig, siden bøker for barn og ungdom ofte kan ha et tydlig tema som det er fint å kunne beskrive.

En roman om mobbing på skolen vil kunne beskrives med kategoriene:

YFS Skolehistorier

YXQF Mobbing og trakassering

5AK fra 9 år

Forsidebilde av boka Jeg gir meg aldri av Mandal

Les mer om hvordan Thema-kategorier og -kvalifikatorer kan kombineres her.