Hopp til hovedinnhold

Ny boklov og rullerende fastprisperiode

21. september 2023

Ny boklov blei vedtatt av Stortinget ved lov 12. Juni 2023. Loven gjelder omsetning av skjønnlitteratur, sakprosa, fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning, og regulerer fastpris på bøker

Ny boklov blei vedtatt av Stortinget ved lov 12. Juni 2023

Les lovteksten her

Loven gjelder for omsetning av skjønnlitteratur, sakprosa, fagbøker for profesjonsmarkedet og lærebøker for høyere utdanning, uavhengig av publiseringsformat.

Loven gjelder ikke for omsetning av skolebøker til grunnskolen og videregående skole eller omsetning av brukte bøker. Se ellers forskrift knyttet til bokloven for andre utgivelser som ikke er omfattet av fastpris.

§5 i Lov om omsetning av bøker (bokloven) sier:

"Utgiveren skal sette en fastpris for salg til sluttkunde for hvert publiseringsformat av en bok. Fastprisen gjelder for utgivere og forhandlere i tolv måneder for hvert format fra første gang formatet av boka utgis."

Første gang boka utgis defineres som den datoen en utgivelse er tilgjengelig for sluttkunden, og kunden umiddelbart vil kunne få tilgang til utgivelsen, uavhengig av om den er i fysisk eller digitalt format. Dette kalles utgivelsestidspunktet.

Fastprisen på en utgivelse kan angis før utgivelsestidspunktet og brukes til forhåndssalg, men fastprisperioden starter ikke før boka er utgitt.

Bokbasens metadatakunder vil få informasjon om fastprisperiodens varighet i oppdateringer fra Bokbasen.

Onix-formatet gir mulighet for å angi om en pris er i fastpris- eller fripris, og en dato for fastprisperiodens slutt.

På utgivelsestidspunktet, og ikke før, angis sluttdato for fastprisperioden i elementet <PriceDate>, og denne datoen endres ikke.

For bøker som ikke omfattes av fastprisbestemmelsen i bokloven, vil priselementet se ut som nå.

Bokbasens metadatakunder vil få følgende informasjon i Onix-formatet:

  1. Fastpris kan oppgis før boka er utgitt og brukes til forhåndssalg. Priselementet angir at prisen er en fastpris, men uten PriceDate-elementet.
  2. Boka er gitt ut, og utgivelsestidspunktet er satt. Priselementet sendes ut med informasjon om at prisen er en fastpris og med informasjon om at prisen gjelder til og med en gitt dato.
  3. Boka er ikke lenger i fastpris. Priselementet oppdateres med at prisen som sendes er veiledende utsalgspris.
  4. Boka omfattes ikke av fastprisbestemmelsen. Priselementet ser ut som under punkt 3.

Bok i fastprisperiode, utgivelsestidspunktet er 1.1.2024:

<Price>
<PriceType>04</PriceType>
<PriceQualifier>05</PriceQualifier>
<PriceAmount>439.00</PriceAmount>
<Tax>
<TaxType>01</TaxType>
<TaxRateCode>Z</TaxRateCode>
<TaxRatePercent>0</TaxRatePercent>
</Tax>
<CurrencyCode>NOK</CurrencyCode>
<Territory>
<CountriesIncluded>NO</CountriesIncluded>
</Territory>
<PriceDate>
<PriceDateRole>15</PriceDateRole>
<Date dateformat="00">20241231</Date>
</PriceDate>
</Price>

PriceType 04 = fastpris
PriceDateRole 15 = til og med-dato
Date = datoen for fastprisperiodens slutt

Fastprisperioden gjelder t.o.m. 31.12.2024, fripris starter 1.1.2025.

1.1.2025 oppdateres posten med informasjon om at boka nå er inne i fripris:

<Price>
<PriceType>02</PriceType>
<PriceQualifier>05</PriceQualifier>
<PriceAmount>439.00</PriceAmount>
<Tax>
<TaxType>01</TaxType>
<TaxRateCode>Z</TaxRateCode>
<TaxRatePercent>0</TaxRatePercent>
</Tax>
<CurrencyCode>NOK</CurrencyCode>
<Territory>
<CountriesIncluded>NO</CountriesIncluded>
</Territory>
</Price>

PriceType 02 = veiledende utsalgspris