Hopp til hovedinnhold

Versjon 1.5 av Thema er nå lansert på norsk

4. juli 2022

Bokbasen er ivrige fans og brukere av Thema emnekategorier, og bruker dette i tillegg til Bokbasens egne emneord, bokgrupper, varegrupper, Grep-koder og Deweynummer. Versjon 1.5 av Thema ble lansert i april 2022, og oversettelsen til norsk ble lansert i juni.

Bruk av Thema gir oss muligheter til å angi emnekategorier og ulike kvalifikatorer som kan brukes internasjonalt, og som både gir gode muligheter til å beskrive bøkenes innhold og til å utveksle metadata over landegrensene.

Thema oppdateres med 1-2 års mellomrom, og dette gjør at nye emnekategorier kan legges til for å dekke nye områder som trenger å beskrives, eller det legges til nye og mer detaljerte kategorier innen allerede eksisterende områder.

Alle medlemmer av Editeur og brukere av Thema kan fortløpende sende inn ønsker om nye eller endrede Thema-koder.

Bokbasen leder Den norske Thema-komiteen og er medlemmer av den internasjonale styringsgruppa for Thema (Thema ISC), og vi oppfordrer norske brukere av Thema til å komme med innspill og ønsker til oss, både når det gjelder nye kategorier og når det gjelder oversettelsen til norsk. Rine Gjerken fra Bokbasen har deltatt i arbeidet med versjon 1.5, sammen med representanter fra andre land.

Forslaget til versjon 1.5 som blei lagt fram av arbeidsgruppa under styringsgruppemøtet i april 2022, blei enstemmig vedtatt.

Diverse Themakoder med illustrasjoner
Thema 1.5

Denne versjonen inkluderer 177 nye emnekategorier, 200 nye kvalifikatorer (inkludert nye nasjonale utvidelser), og tallrike forbedringer av formuleringene i både kategorier og noter. Thema v. 1.5 er bakoverkompatibel med eldre versjoner (slik at eksisterende data ikke må oppdateres dersom man ikke ønsker det).

Bokbasen har siden april jobbet med å oversette nye kategorier samt alle endringene som er gjort i noteapparatet, og oversettelsen av kategoriene er tilgjengelig både på bokmål og nynorsk. Noteapparatet er kun oversatt til bokmål, men for visning kan man velge om man ønsker å vise teksten på bokmål eller nynorsk.

Blant nye og nyttige koder er:

YFZC: Skjønnlitteratur for barn og ungdom: julekalenderbøker. Denne vil brukes på bl.a. Snøsøsteren av Maja Lunde og Julemysteriet av Jostein Gaarder og vil gjøre at man enkelt for oversikt over denne typen bøker.

WBSB: Grilling. Kode for kokebøker med oppskrifter på grillmat. Vi er litt overraska over at denne koden ikke har blitt foreslått for lenge siden av f.eks. den amerikanske gruppa, men siden vi griller mye i Norge, foreslo vi denne selv.

FXK: Skjønnlitterære emne: helse og sjukdom. Denne koden har bibliotekarene i Bokbasen ventet på. Det er mange romaner som handler om å leve med ulike typer sykdommer og konsekvensene av disse på enkeltpersoner og familier. Denne tror vi blir veldig nyttig!

Oversettelsen inneholder også en variant av emnekategorien som er ment for visning i nettbokhandel e.l. For kode YNWD1 er den komplette teksten «Barn og ungdom: ballsport og ballspill: fotball». Dersom man velger å heller vise kortformen, vil teksten kun være «Fotball». For FXD er den komplette teksten «Narrative emner: kjærlighet og relasjoner», men man kan velge å heller vise kun «Kjærlighet og relasjoner», og for WBSB vil kortformen være «Grilling».

Som følge av innføring av nye koder samt endringer i notene som beskriver bruken av eksisterende koder, vil Bokbasen reklassifisere berørte utgivelser. Oppdateringer vil gjøres tilgjengelig fortløpende og leveres i våre vanlige metadataleveranser i Onix. Dette arbeidet vil starte i juli.

Eksempler på hvordan de nye kodene kan brukes kan lastes ned via denne lenken: Eksempler

Oversettelsen kan lastes ned her: Thema 1.5