Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring Bokskya og DDS

1

Personvernerklæring for Bokskya og DDS

Sist endret: 9. juni 2022 versjon 1.0

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Bokbasen AS ("Bokbasen") for å sørge for at du som bruker av Bokbasens tjenester Bokskya og Digital Distribusjonssentral ("DDS") får den informasjonen vi er pålagt å gi deg, og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personvernlovgivning.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hva en personopplysning er, hvordan Bokbasen behandler personopplysninger om deg, hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for den behandlingen Bokbasen utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernlovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å bruke disse.

2

Om Bokskya og DDS

Bokbasen leverer tjenester for distribusjon av e-/lydbøker gjennom Bokbasens distribusjonskanal DDS, til følgende "Forhandlere":

Adlibris

Akademika

Allvit

Ark

Bokkilden

Bokklubben

Ebok.no

Norli

Tanum bokklubber

Ebok.no Premium

Fabel.no

Aschehoug.no

cdu.no (Cappelen Damm Undervisning)

Lydbokforlaget

Oktober.no

Samlaget.no

Solumbokvennen.no

Bokbasens løsning Bokskya (http://www.bokbasen.no/Digitale-tjenester-E-bok-og-lydbok/Bokskya2) er en unik, digital bokhylle som samler dine bøker uavhengig av hvor boka er kjøpt. Det betyr at du har stor fleksibilitet til å velge på hva, hvor og hvordan bøkene skal leses. Ikke minst betyr det at du enkelt kan ta meg deg alle dine e-bøker/lydbøker fra en lese-/lytteapp til en annen, bytte lesebrett eller annen leseenhet. Bokskya gir deg også sikker skylagring for alle dine e-/lydbøker uavhengig av forhandlers lagringsløsninger.

3

Generelt om personopplysninger

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer og adresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

4

Behandlingsansvar

For visse behandlingsaktiviteter knyttet til Bokskya og DDS vil Bokbasen og din(e) valgte Forhandler(e) ha et felles behandlingsansvar. I disse tilfellene, som er nærmere beskrevet nedenfor, har Bokbasen og din valgte Forhandler inngått avtaler for å fastsette sitt respektive ansvar etter personvernlovgivningen. Formålet med disse er å ivareta ditt personvern.

Når du bestiller eller kjøper din første lyd- eller e-bok fra din valgte Forhandler, opprettes det samtidig en egen Bokskya-konto med unik identifikator til deg. Både ditt første og senere kjøp av e-/lydbøker fra din Forhandler vil bli samlet inn i Bokskya. I disse tilfellene vil din Forhandler behandle dine personopplysninger for å gjennomføre ditt kjøp, samtidig som Bokbasen vil behandle dine personopplysninger for å lagre dine e-/lydbøker, samt levere Bokskya-tjenesten til deg. I disse tilfellene vil både din Forhandler og Bokbasen være felles behandlingsansvarlige.

Utover informasjon og personopplysninger som din Forhandler mottar om e-/lydbøker som du har kjøpt fra din Forhandler, skal ikke Forhandleren bruke informasjon/personopplysninger lagret i DDS og Bokskya til egne kommersielle formål. For at Forhandleren skal kunne bruke din informasjon/personopplysninger lagret i DDS og Bokskya, må Forhandleren ha samtykke fra deg. Bokbasen har iverksatt ordninger og rutiner for å kontrollere at din Forhandler har innhentet et slikt samtykke, i sammenheng med Bokbasens eventuelle utlevering av din informasjon og dine personopplysninger lagret i DDS og Bokskya til Forhandler. Ved denne overføringen av informasjon og personopplysninger fra Bokbasen til din Forhandler, vil Bokbasen og Forhandleren være felles behandlingsansvarlige.

Bokbasen vil imidlertid være den eneste behandlingsansvarlige for behandlingsaktiviteter som ikke relaterer seg til de ovennevnte, felles behandlingsaktivitetene. På samme måte vil Forhandler være den eneste behandlingsansvarlige for personopplysninger som Forhandler behandler uavhengig av Bokbasen.

5

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

I forbindelse med ditt kundeforhold med din Forhandler og når du bruker Bokskya, vil Bokbasen behandle følgende personopplysninger om deg:

Kontaktinformasjon: Fullt navn og e-postadresse.

Bøker og kjøpshistorikk: Dine e-/lydbøker vil samles inn og lagres i Bokskya. Informasjon om når du har kjøpt e-/lydbøker vil også lagres i DDS.

Avhengig av omstendighetene kan det være nødvendig for Bokbasen å også behandle andre kategorier av personopplysninger. For eksempel vil dette være tilfelle hvor du sender inn en henvendelse eller forespørsel til Bokbasen. Du kan når som helst ta kontakt med Bokbasen for å finne ut av hvilke personopplysninger vi har lagret om deg (se kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen).

6

Hvorfor behandler vi denne informasjonen om deg?

Bokbasen behandler din kontaktinformasjon og lagrer dine kjøp av e-/lydbøker for å kunne levere Bokskya til deg, herunder med Bokbasens DRM-løsning (Digital Rights Management eller digital rettighetsadministrasjon). Din e-postadresse vil i denne sammenheng brukes til å opprette en Bokskya-konto og din unike ID i DDS. Bokbasen vil også behandle denne informasjonen til statistiske formål, for å bearbeide og videreutvikle Bokskya-tjenesten.

7

På hvilket grunnlag behandler vi personopplysninger om deg?

All behandling av personopplysninger må ha et behandlingsgrunnlag. Kontaktinformasjonen din behandler vi for å levere Bokskya-tjenesten, og for at du skal kunne motta e-/lydboken du har bestilt fra din Forhandler. Informasjon om hvilke e-/lydbøker du har kjøpt og din øvrige kjøpshistorikk, blir også behandlet på dette grunnlaget.

Vi gjør oppmerksom på at din Forhandler vil motta informasjon om hvilke e-/lydbøker du har kjøpt av denne Forhandleren. Denne behandlingen foretas for at din Forhandler skal kunne oppfylle og administrere avtalen dere har inngått etter at du har bestilt en e-/lydbok.

Utover dette vil Bokbasen kun utlevere din informasjon og dine personopplysninger lagret i Bokbasen og DDS dersom du har gitt ditt samtykke til den konkrete Forhandleren. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å sende en henvendelse til din Forhandler.

Bokbasen vil også behandle din kontaktinformasjon og din kjøpshistorikk for å bearbeide og videreutvikle Bokskya-tjenesten. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenlig med vårt ønske om å samtidig ivareta dine personverninteresser. Kjøpshistorikk som benyttes til statistiske formål vil bli anonymisert så snart det er mulig.

Kontaktinformasjonen din vil bli behandlet slik at vi kan sende deg varsler om endringer og oppdateringer i Bokskya-tjenesten, i tillegg til relevant brukerinformasjon om Bokskya-tjenesten. Formålet med denne behandlingen er å holde deg oppdatert om endringer som kan ha betydning for din bruk av Bokskya. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenelig med vårt ønske om å ivareta ditt personvern.

8

Utleverer vi dine personopplysninger?

Vi benytter oss av en tredjeparts driftsleverandør for DDS og Bokskya, herunder for lagring av personopplysninger på en dataserver/skytjeneste. Vi har inngått en databehandleravtale med vår driftsleverandør som pålegger selskapet å sørge for at dine personopplysninger er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre enn vår driftsleverandør, og til din Forhandler i samsvar med personvernerklæringens punkt 6, med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen.

9

Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

Vi vil oppbevare dine personopplysninger og dine e-/lydbøker så lenge det foreligger et brukerforhold. Dersom du sletter din Bokskya-konto vil vi også slette dine personopplysninger og e-/lydbøker vi har lagret for deg i Bokskya.

10

Hvilke rettigheter har du?

Som vår kunde har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg, eksempelvis feil e-postadresse eller navn. Dersom du ber om at vi retter kontaktinformasjonen din, vil vi også videreformidle denne henvendelsen til din Forhandler.

Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Dersom du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger Forhandleren din behandler om deg, kan du kontakte Forhandleren ved å følge lenken i punkt 1 i personvernerklæringen.

Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respekterer og følge med mindre vi er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. For eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven. Merk imidlertid at vi ikke kan levere Bokskya-tjenesten og DDS uten din kontaktinformasjon. Dersom du ønsker at vi sletter din kontaktinformasjon, vil det derfor også være nødvendig å slette din Bokskya-konto. Dersom du også ønsker at din Forhandler sletter personopplysninger som han har mottatt fra Bokskya og DDS i samsvar med punkt 6, vil vi videreformidle din henvendelse til din Forhandler.

Protest mot behandlingen: Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du protestere mot behandlingsaktiviteter som vi foretar for å bearbeide og videreutvikla Bokskya-tjenesten, og vår behandling av din kontaktinformasjon for å sende deg varslinger om Bokskya-tjenesten. Dersom du inngir en slik protest, vil ikke Bokbasen lenger behandle disse personopplysningene, med mindre Bokbasen kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling.

Dataportabilitet: Hvor vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart du ønsker skal få tilgang til disse dataene. Dette gjelder også opplysninger om hvilke e-/lydbøker du har kjøpt

Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).

Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være. Kontaktinformasjonen til din(e) valgte Forhandlere finner du i personvernerklæringens punkt 1.

11

Hva gjør vi for å sørge at dine personopplysninger er sikret?

Bokbasen har det overordnete ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger lagret i Bokbasen og DDS behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Bokbasen og din valgt(e) Forhandler er ansvarlig for, og har truffet tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at overføring av dine personopplysninger mellom Bokbasen og Forhandler utføres på en sikker måte.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype om hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi kan imidlertid si at alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nødvendig, og at vi har truffet tiltak for å sikre integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger.

12

Datatilsynet og gjeldende personopplysningslovgivning

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside http://www.datatilsynet.no. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på http://www.lovdata.no.

13

Endringer

Vi kan fra tid til annen revidere denne personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når personvernerklæringen endres vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Ved større endringer vil vi også vurdere å sende ut personvernerklæringen direkte til din e-postadresse.

Vi anbefaler likevel at du fra tid til annen ser gjennom personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

14

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

Bokbasen AS
post@bokbasen.no
tlf 23 35 89 50