Hopp til hovedinnhold

Last opp trykkunderlag av boka for katalogisering og pliktavlevering

1

Pliktavlevering av trykkegrunnlag

Bokbasen leverer i dag utgivers trykkegrunnlag samt e-bøker og lydbøker til Nasjonalbiblioteket i henhold til Pliktavleveringsloven. Du kan lese mer om dette på Nasjonalbibliotekets hjemmesider om pliktavlevering

Utgiver kan levere trykkegrunnlaget til Bokbasen ved å laste det opp i Bokbasen Meta eller ved å bruke en SFTP-konto. Vi ønsker gjerne å motta trykkegrunnlag og omslag så tidlig som mulig, helst samtidig som trykkegrunnlaget oversendes trykkeriet. Avlevering til Nasjonalbiblioteket vil tidligst skje den dagen boka settes i salg i Bokbasen.

2

Hva skal leveres

Det skal leveres omslag og innmat (materie) for alle nye utgivelser i alle typer trykte formater.

Med bokas innmat menes den heftede boka uten innbinding, også kalt materie eller bokblokk. Innmaten inkluderer tittelside, kolofonside, innholdsfortegnelse, hele teksten, illustrasjoner, bilder, plansjer, register, indeks, tabeller, formler osv.

Med omslag menes det komplette omslaget. For bøker med løst omslag omfatter dette forside, bakside, rygg og innbretter. For bøker uten løst omslag omfatter dette forside, bakside og rygg.

Merk at fysiske eksemplarer av trykte utgivelser skal leveres til Nasjonalbiblioteket som før. Trykkunderlag kommer i tillegg.

Format: Både innmat/materie og omslag skal leveres i formatet PDF/A.
Kvalitet: Det er ønskelig med trykkekvalitet. Helst minst 400 dpi

3

Hvordan skal man levere

Man leverer trykkegrunnlaget via Bokbasen Meta eller via SFTP.

Tidspunkt
Vi ønsker å motta trykkunderlag og omslag så tidlig som mulig, gjerne samtidig som trykkunderlaget oversendes trykkeriet. Avlevering til Nasjonalbiblioteket vil tidligst skje den dagen boka settes i salg i Bokbasen.

Purrerutiner
Dersom trykkunderlag ikke blir lastet opp vil dette purres automatisk. Det vil være to purringer, en som går 2 dager etter i salg dato, og en som går 6 dager etter i salg dato.

Bokbasen Meta:

Søk fram ønsket bok i Bokbasen Meta under Mine utgivelser og fanen Bøker, søk fram boka, velg rett utgave og gå til Filer og bilder. Du vil da få opp et skjema hvor det er separate felter for å laste opp Innmat, omslag eller vedlegg.


SFTP:

Adresse: sftp.boknett.cloud

Brukernavn og passord: SFTP-serveren bruker samme pålogging som forlaget hadde til Mentor (Mentor erstattes av Bokbasen Søk og Meta våren 2024).

Mappe: trykkunderlag skal lastes opp til mappen "trykkunderlag"

Filnavn ved levering med SFTP:

Det er viktig at filene som sendes inn følger navnestandarden for å sikre korrekt arkivering med tilhørende metadata.

Innmaten skal ha følgende filnavn:
ISBN_innmat.pdf eller ISBN_materie.pdf
For eksempel: 9878212345678_innmat.pdf

Omslaget skal ha følgende filnavn:
ISBN_omslag.pdf
For eksempel: 9878212345678_omslag.pdf

Vedlegg skal ha følgende filnavn:
ISBN_vedlegg.pdf
For eksempel: 9788212345678_vedlegg.pdf

Dersom det er flere vedlegg skal de nummereres slik:
ISBN_vedlegg_1.pdf slik 9788212345678_vedlegg_1.pdf
ISBN_vedlegg_2.pdf slik 9788212345678_vedlegg_2.pdf

Nye versjoner kan lastes opp med samme navnestandard.

For mer utfyllende dokumentasjon på engelsk se vår tekniske dokumentasjon: Bokbasen teknisk dokumentasjon


Det er fint om ISBN-et er registrert i Bokbasen før opplastning av trykkunderlag. Dersom det skulle være noe feil vil det være lettere å oppdage om ISBN-et er søkbart i våre systemer.

4

E-bøker og lydbøker

Disse leveres når dere publiserer boka i Bokbasen (setter den i salg).

5

Hvis dere ikke kan levere trykkunderlag send bok!

Hvis forlaget grunnet rettigheter eller annet ikke har mulighet til å sende trykkunderlag for noen eller alle deres utgivelser, ber vi dere ta kontakt med oss.

Hvis dere ikke kan sende trykkunderlag skal det sendes ett eksemplar av boka for katalogisering i stedet (gjelder ikke e-bøker og lydbøker).

Bok sendes: Bokbasen AS, Universistetsgata 2, 0164 Oslo.