Hopp til hovedinnhold

Prisliste for utgivere

Her får du oversikt og forklaring til prispunktene for utgivere.
Se fullstending prisliste nederst.

1

Variable kostnader

Dette er distribusjonskostnader som varierer med salget av utgivelsene som registreres i Bokbasen og i hvilken salgskanal (e-bøker og lydbøker) salget har vært.

Ved egen distribusjon av fysiske bøker:

Ordreformidling: Det påløper en kostnad pr. ordrelinje* for ordre som formidles fra bokhandel til utgiver av Bokbasen**.

Priseksempel (2024): Hvis forlaget mottar 20 ordrelinjer fra bokhandler via Bokbasen i løpet av et år vil det totalt koste kr 193,40.

Det tilkommer ikke kostnader for ordreformidling ved bruk av distributørene FS, SD eller FBF.

*En ordrelinje er bestilling av ett ISBN fra en bokhandel (antall eksemplarer av ISBN-et kan variere). F.eks vil en ordre med to ISBN hvorav 5 eksemplarer av det ene og 1 eksemplar av det andre bestå av to ordrelinjer.

**merk at de store bokhandelkjedene normalt sender bestillinger direkte til forlag med egen distribusjon og ikke gjennom Bokbasen.Ved distribusjon av e-bøker og lydbøker:

- Stykksalg i nettbokhandel: Det påløper en transaksjonskostnad på 5% av utsalgspris forhandler pr. solgte eksemplar. Maksimalt kr 17,50 pr. eksemplar.

Priseksempel: Salg av ett eksemplar av en bok som koster kr 200 til sluttkunde faktureres forlaget med kr 10,- en bok som koster kr 400 til sluttkunde faktureres med kr 17,50.

- Strømming: Det påløper en kostnad på 0,5% av forlagsinntekten pr. eksemplar lest mer enn 15%.

Priseksempel: Hvis forlaget har en inntekt fra strømming på totalt kr 2.000 i løpet av et kvartal vil vi fakturere kr 10.

- Biblioteklisenser- stykksalg forhandler: Det påløper en kostnad på 0,75% av utsalgspris pr. solgte eksemplar (unntatt Allbok Bibliotek).

Priseksempel: Hvis forlaget har omsatt biblioteklisenser via en bibliotekforhandler for totalt kr 1.000 i løpet av en måned vil vi fakturere kr 7,5.

- Allbok Bibliotek (direktesalg): Ved salg på plattformen påløper en kostnad på 15% av utsalgspris pr. solgte eksemplar.

Priseksempel: Hvis et bibliotek har kjøpt en pakkelisens gjennom Allbok bibliotek til kr 300 vil salget faktureres forlaget med kr 45. Er det solgt en Klikk-lisens til kr 25,9 fakturerer vi kr 3,89. Resten av inntektene utbetales til forlaget månedlig.

2

Faste kostnader

Når du som utgiver inngår avtalen med Bokbasen påløper ett etableringsgebyr én gang.

For hver utgivelse (hvert ISBN) som registreres påløper det ett katalogiseringsgebyr. Denne har forskjellige satser for førsteutgaver, nye utgaver (f.eks når innbundet utgave er registrert og du skal utgi pocket i tillegg) og skolebøker.

For hver utgivelse (hvert ISBN) tilkommer det et deltakergebyr pr. måned så lenge boka er aktiv (gul eller grønn status). Deltakergebyret har synkende satser etter to år og 10 år som regnes fra registreringsmåneden. Det er et tillegg for skolebøker.

For hver utgivelse (hvert ISBN) tilkommer et deltakergebyr for å presentere boka under Nye bøker. Tjenesten er ikke obligatorisk.

3

Prisliste

Etableringsgebyrkr 1.105Engangsgebyr
Katalogiseringsgebyr, 1. utgkr 549per artikkel
Katalogiseringsgebyr, ny utg.kr 372per artikkel
Katalogiseringsgebyr, 1. utg. skolebokkr 621per artikkel
Katalogiseringsgebyr, ny utg. skolebokkr 415per artikkel
Katalogiseringsgebyr, utenlandsk utg.kr 275per artikkel
Deltakergebyr, ny+1 årkr 7,05per artikkel per måned
Deltakergebyr, 2-9 årkr 3,57per artikkel per måned
Deltakergebyr, eldre enn 10 årkr 1,77per artikkel per måned
Deltakergebyr, skolebokkr 3,09per artikkel per måned
Ordreoverføring med e-postkr 9,67per ordrelinje
Ordreoverføring med datafilkr 7,83per ordrelinje
Ordreoverføring digitale ressurser1,5% av veil. pris ekskl. mvaper eksemplar
Deltakergebyr Nye bøkerkr 289per viste artikkel
E-bøker og lydbøker:
Distribusjon stykksalg5% (maks kr 17,50)% av prisen eksemplaret er omsatt for til sluttkunde oppad begrenset til kr 15.
Distribusjon utlån bibliotek0,75%% av prisen utlånslisensen er omsatt for til sluttkunde (bibliotek)
Distribusjon for abonnementstjenester (strømming)0,5%% av forlagets nettoinntekt per bok som er rapporter som lest/lyttet til
Forfattereksemplar og andre frieksemplarkr 10Per eksemplar
Allbok bibliotek (utgår pr. april 2024):
Distribusjonsgebyr15%% av samlet omsenting ekskl. mva for salg av utlånsbetingelser til bibliotekene.
Andre tjenester:
Tilbakekallelserkr 296pr. ISBN