Hopp til hovedinnhold

Om merverdiavgift og bøker

Bøker som selges til forbruker er i de fleste tilfeller fritatt for merverdiavgift i Norge. Dette er regulert i merverdiafgiftsloven § 6-4, og i merverdiavgiftsforskriften. Bestemmelsene regulerer når omsetning av bøker er fritatt for merverdiavgift, og når trykkingen er fritatt for merverdiavgift.

Disse bestemmelsene er tilgjengelige på Lovdata og på skatteetatens sider. I Merverdiavgiftshåndboken beskrives skatteetatens praksis og syn på regelverket, og det gis praktiske eksempler. Her tar man f.eks. for seg julehefter i § 6-4.3 og felles vareenheter, dvs. publikasjoner som består av en kombinasjon av bok og vare, i § 6-4.4.