Hopp til hovedinnhold

Selge bøker til bokhandler

1

Hvordan finner bokhandlerne bøkene mine?

Informasjon om forlaget og forlagets bøker blir tilgjengelig i Mentor. Mentor er bokhandelens mest brukte søkeverktøy med mellom 30.000 og 50.000 søk i døgnet. Når en kunde spør etter boken din eller bøker om det emnet din bok omhandler er det lett for bokhandelen å finne og bestille den. Informasjon om boken leveres i tillegg alle bokhandler for bruk i interne butikkdatasystemer.

Informasjon om forlagets bøker gjøres også tilgjengelig for landets nettbokhandler slik at de lett kan finnes og bestilles i nettbutikkene.

Bokbasen registrerer omfattende informasjon om hver bok. Arbeidet utføres av bibliotekarer etter bibliografiske regler for katalogisering og vi har strenge regler for kvalitetssikring av informasjonen; det er svært viktig med korrekte data for å sikre god gjenfinning.

I basen kan også e-bøker, digitale ressurser, lydbøker, musikk, dvd, spill og tilleggsprodukter til en bokutgivelse registreres.

2


Hvordan registrere seg som utgiver hos Bokbasen?

Avtaleinngåelse: Før bøker kan registreres, må forlaget inngå en utgiveravtale med Bokbasen. Hvis du ønsker å få tilsendt en slik avtale, sender du en e-post til post@bokbasen.no hvor du oppgir ditt organisasjonsnummer.

Registrering av titler: Registrering av titler gjøres etter at forlaget er registrert. Man får da tilsendt brukernavn og passord for å logge inn i Mentor for å registrere informasjon om sine utgivelser. Måten dette gjøres på avhenger av forlagets distribusjonsløsning (se under). Alle titler som registreres må ha et ISBN eller EAN.