Hopp til hovedinnhold

Det som er trykket på boka kommer med i bokas metadata!

1

Viktig ved utforming av bøker!

Når du skal gi ut en bok er det viktig å følge retningslinjene for utformingen av selve boka. Dette er viktig for å sikre at boka blir registrert med riktige metadata, som igjen er avgjørende for å sikre god gjenfinning og salg. Den viktigste huskeregelen her er:

Er det trykket på boka kommer det med i bokas metadata!

Tittelside og kolofon er de to viktigste sidene for beskrivelsen av boka, og under følger noen generelle retningslinjer for hva disse bør inneholde.

2

Retningslinjer for hva som bør stå på en kolofonside:

 • Forlag og utgivelsessted
 • Utgavenummer og utgivelsesår
 • Originaltittel hvis boka er oversatt
 • Trykkeri og trykkested
 • Copyrightopplysninger
 • ISBN-nummer
 • Andre viktige personer som ikke nevnes på tittelsiden og deres roller
 • E-bøker skal også ha egen kolofonside
3

Retningslinjer for hva som bør stå på en tittelside:

 • Hovedtittel
 • Undertittel
 • Viktige personer og deres roller
 • Forfattere, oversettere, redaktører, viktige illustratører
 • Serietittel, serienummer
 • Forlagsnavn, gjerne med sted og utgivelsesår
 • E-bøker skal også ha egen tittelside