Hopp til hovedinnhold

Slik tilbyr du e-bøker og lydbøker for strømmetjenester

I en abonnementstjeneste (strømmetjeneste) betaler sluttkunden et fast månedlig beløp til forhandler og får fri tilgang til å lese/lytte til et utvalg av e-bøker/lydbøker. Bøkene er låst til tjenesten. I praksis er dette samme type tjeneste som Netflix og HBO er for filmer.

1

Om abonnementstjenester

Bokbasen tilbyr tjenester for forlag og forhandlere. Forlag som distribuerer e-bøker og lydbøker hos oss kan administrere tilgang til forhandlere som ønsker å tilby sine kunder en abonnementstjeneste. Utvalget bestemmes av det forlaget til en hver tid har klarert for abonnementstjenester.

Ønsker ditt forlag å tilby bøker i abonnementstjenester administreres dette i Bokbasen Meta (tidl. Mentor).

Forlag som sender inn metadata på fil (Onix) fra egne systemer kan tilrettelegge for å sende abonnementsinformasjon i Onix-fila. Se Onix-dokumentasjonen på våre wikisider.

2


Følgende informasjon kan angis for bøker i abonnement:

  • Type tjeneste: Inntektsdeling eller transaksjonsbasert. I praksis brukes kun inntektsdeling pr. nå
  • Hvilke forhandlere som har rett til å tilby den enkelte bok i sin abonnementstjeneste; alle, kun én eller et utvalg.
  • Sperrefrist: dato for når den enkelte boka kan tilbys i abonnementstjenester (f.eks når fastpris opphører).
3


Betingelser

Betingelser avtales direkte mellom forlaget og den aktuelle strømmetjenesten. Når avtale er inngått med en strømmetjeneste varsles Bokbasen og vi åpner tilgang til de bøkene dere har åpnet for strømming.

4

Rapportering av lesinger

Forhandlere av abonnementstjenester rapporterer antall lesinger pr. bok til forlagene via Bokbasen. Dette er forlagets underlag for fakturering av forhandleren, royalty til forfatter etc.

Rapportene legges fortløpende ut i et visningsformat i Bokbasen Meta (tidl. Mentor) og i csv på forlagets FTP-konto for direkte innlesing til egne systemer. Merk at forhandlerne rapporterer til forskjellige tider og hyppighet.

5

Forhandlere som tilbyr abonnementstjenester (strømmetjenester) via Bokbasen: